Vlastnická práva

Služby

Poskytujeme prvotriedne služby v oblasti IT, komunikácií a marketingu.

Benefity

Spoluprácou s nami si otvárate nové možnosti a výhody.

Referencie

Naši klienti zlepšia svoj workflow a revenue.

Vlastnická práva

Převod vlastnického práva , Právník zdarma

Otázka pravé zpětné účinnosti zákona při přechodu vlastnického práva je nejen důležitou otázkou právní teorie, ale dotýká se i základních zásad
pravnik-zdarma.cz/t/prevod-vlastnickeho-prava/

Vlastnická práva « Vlastnická práva

Neorientujete se v oblasti vlastnických práv ? Vlastnická práva jsou naší parketou. Neváhejte se na nás obrátit Vlastnické právo je věc poněkud odlišná.
vlastnickaprava.cz/vlastnicka-prava/

Snímek 1

Ekonomická – vlastnické právo je základem všech omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění
pf.upol.cz/fileadminspravni-pravo/Zivotko/PZP1LS2013/ZPIpVlastnictvi.pdf

Zákon o vlastnictví bytů, r-a právo

břemena, přecházejí na nové vlastníky jednotek nabytím vlastnictví k těmto jednotkám (§ 20). Část pátá zákona o vlastnictví bytů upravuje práva k pozemku.
www.rapravo.cz/zakon-o-vlastnictvi-bytu

Úřad průmyslového vlastnictví , Práva k jinému duševnímu

Do oblasti práv k duševnímu vlastnictví vedle práv průmyslových patří právo autorské, práva s ním související a právo pořizovatele databáze.
www.upv.cz/cs/uzitecne-odkazy/prava-k-jinemu-dusevnimu-vlastnictvi.html

Vlastnická práva

vlastnických a jiných věcných práv k , a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
www.zakonyprolidi.cz/obor/1320970

Vlastnictví - Wikipedie

Historicky, mezikulturně i podle typu věci se obsah vlastnického práva značně liší v rozpětí od absolutních práv k věci až po stav, kdy převažují povinnosti
cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictví

Vlastnictví - Iuridictum

dílčích vlastnických práv , jejichž výkonu se vlastník nikdy nemůže trvale vzdát, aniž by pozbyl vlastnictví ; může se však vzdát všech těchto práv dočasně.
iuridictum.pecina.cz/w/Vlastnictví

Zákon o vlastnictví bytů - Část I. - Obecná ustanovení

Vkladem spoluvlastnického práva do katastru nemovitostí podle této dohody zaniká vlastnictví jednotek a vzniká podílové spoluvlastnictví budovy.
business.center.cz usiness/pravo/zakony yty/cast1.aspx

Možnost nabytí vlastnictví od neoprávněného - Občanský zákoník

Jedním z nejpalčivějších nedostatků současného občanského zákoníku (nemajícím v Evropě téměř obdoby) je nemožnost nabytí vlastnického práva od
obcanskyzakonik.justice.cz/czvecna-prava/konkretni-zmenynabyti-vlastnictvi